Mantelzorgers Brussel

Missies

A+ A-

Doelstellingen 

De vzw Aidants Proches Bruxelles is een centrum voor hulpmiddelen en informatie. Onze eerste doelstelling is om de Brusselse mantelzorgers te informeren en te ondersteunen.

Onze tweede doelstelling is om de attitude te veranderen tegenover het thema van de mantelzorg door professionals te sensibiliseren en op te leiden, en door de officiële erkenning van het statuut van de mantelzorgers door de Brusselse autoriteiten.

Missies  

Het erkennen en ondersteunen van de mantelzorger, ongeacht de zelfredzaamheid van de naaste die hij/zij bijstaat. Een luisterend oor bieden aan de mantelzorger, hem/haar begeleiden bij het bepalen van zijn/haar behoeften en doorverwijzen naar bestaande diensten en hulpverlening via onze telefonische permanentie (02/474.02.55).

Het brede publiek en de professionals informeren en bewustmaken van het thema van de mantelzorg.

 

De bekommernissen van de mantelzorgers delen en de stakeholders verzamelen rond het onderwerp bij het netwerk (professionals, beleidsmakers, enz).

Samenwerken met zusterverenigingen: Aidants Proches WallonieJeunes & Aidants Proches en het netwerk van mantelzorgers SAM.

 

Bijdragen aan de wettelijke erkenning van de mantelzorgers en toegang tot sociale rechten.

 

Newsletter