Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens
A+ A-

Als liefdadig initiatief steunt de vzw Aidants proches Bruxelles op de wettelijke basis van het legitieme belang, om de burger bewust te maken en essentiële financiële steun te vragen om haar missie tegenover de mantelzorgers te kunnen uitvoeren.

Vanuit haar wil om kwalitatieve interacties te verzekeren, biedt de vzw Aidants proches Bruxelles de mogelijkheid om systematisch het gewenste communicatiekanaal te kiezen, maar vanzelfsprekend ook om elke vorm van communicatie stop te zetten en toegang te verkrijgen tot zijn rechten, conform de Europese regelgeving.

De vzw Aidants proches Bruxelles is zich terdege bewust van de mogelijke impact van een eventueel verlies van de persoonlijke gegevens van haar begunstigden. Daarom stellen wij alles in het werk om die maximaal te beschermen.

Onze werknemers en vrijwilligers verbinden zich ertoe om:

Uw gegevens dienen niet en zullen nooit dienen voor een ander doeleinde dan om de mantelzorgers te informeren en ondersteunen. Ze blijven vertrouwelijk en worden nooit verhuurd, uitgeleend of gegeven aan derden.

De vzw respecteert in haar parktijken (en blijf respecteren):

M.a.w. de RGDP-regelgeving (algemene verordening gegevensbescherming) te volgen, zoals goedgekeurd door het Europese parlement. (RGPD 2016/679).

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens die door de vzw Aidants proches Bruxelles beheerd worden raadplegen, wijzigen of schrappen na het indienen van een verzoek via onderstaand formulier.

Desgevallend nemen wij contact met u op om uw identiteit na te gaan en/of de geldigheid van uw aanvraag in functie van de betreffende gegevens.

Wij zullen uw verzoek met gepaste aandacht onderzoeken en u op de hoogte houden van wat er met de gegevens gebeurt.

Meer weten over de verbintenissen van de vzw Aidants Proches Bruxelles met betrekking tot RGDP? Onze afgevaardigde gegevensbescherming staat tot uw dienst.

    NEEM CONTACT OP MET ONZE AFGEVAARDIGDE GEGEVENSBESCHERMING

    Aarzel niet om dit formulier in te vullen en uw vragen te stellen aan de afgevaardigde gegevensbescherming van Aidants Proches Bruxelles.

    Uw identiteit

     

    Newsletter