Acties

Acties
A+ A-


Tijdens de Week van de Mantelzorg vinden tal van activiteiten voor mantelzorgers plaats. Het thema luidt: ‘denk zoveel aan mij als ik aan jou denk’. Reeds verschillende jaren komen de uiteenlopende dienstverleners voor mantelzorgers uit Wallonië en Brussel samen naar aanleiding van dit initiatief. Het krijgt veel weerklank vanwege de diensten en verenigingen, die jaar na jaar meer betrokken raken.

De Week van de Mantelzorg heeft een tweeledig doel:

Met dit doel voor ogen kunnen de verschillende partners een of meer activiteiten organiseren:
• Creatieve, kook- of andere workshops
• Ludieke, welzijns- of respijtactiviteiten
• Praatgroepen om ervaringen of informatie te delen
• Cine-debatten
• Infosessies rond het verlies van zelfredzaamheid van naasten (ziekte, beperking enz)
Deze activiteiten kunnen zich richten tot mantelzorgers, hun naaste, het brede publiek en/of professionals.

Voor de organisatie van de Week van de Mantelzorg hebben de vzw’s Aidants Proches Wallonie en Aidants Proches Bruxelles nood aan professionals uit diverse vakgebieden: bijstand, zorg, thuishulp, instellingen, ziekenhuizen, de ziekenfondsen, de gemeenten enz. De organisatie begint al veel vroeger dan de Week van de Mantelzorg, die plaatsvindt in de eerste week van oktober. Aarzel niet op contact op te nemen via (info@aidantsproches.brussels) of telefonisch (02.474.02.55) indien u geïnteresseerd bent om mee te werken aan deze week. Wij noteren uw gegevens en nemen te gepasten tijde contact op om de samenwerking op punt te stellen.

Raadpleeg ook de website van het evenement.

Newsletter