Projets

SAM, le réseau des Aidants
A+ A-

Dankzij de technologische evolutie, kunnen mensen steeds makkelijker met elkaar in contact komen en informatie uitwisselen. Toch bestond er tot voor kort geen specifieke webtool voor de mantelzorgers, die er vaak alleen voor staan en kampen met tal van uitdagingen.

In 2016, lanceerde de vzw Aidants Proches Bruxelles met de steun van Tele-Hulp een project met de oorspronkelijke benaming: ‘Mijn Mantelzorger Netwerk Brussel’. Het doel: een webtool ontwikkelen om het leven van de mantelzorger te vergemakkelijken.

Een van de voornaamste doelstellingen was preventie. De vzw besefte al snel dat er moest nagedacht worden over een essentieel gegeven: de mantelzorgers moeten zichzelf als dusdanig kunnen erkennen.

Naar het voorbeeld van de BOB-campagne, nam de vzw de identiteit van ‘SAM’ aan (een acroniem van ‘Solidarité à la Maison’). Het doel was de zelferkenning van potentiële mantelzorgers bevorderen en de ‘Ik ben SAM’-reflex oproepen.

De preventiedoelstelling maakt duidelijk dat ‘alle mantelzorgers SAM zijn en dat niet alle SAM’s noodzakelijk mantelzorgers zijn’. Studies tonen aan dat een persoon die zichzelf ‘mantelzorger’ noemt, reeds de uitputting nabij is en hogerop geen afdoende steun vond. Het SAM-netwerk wil denkpistes en concrete antwoorden aanreiken voor de moeilijkheden van mantelzorgers. Zo weten zij van meet af aan waar ze terecht kunnen voor ondersteuning.

Daarom gaf de vzw Aidants Proches Bruxelles in 2018 de fakkel door aan de vzw SAM, die specifiek werd opgericht om het project over de pilootfase heen te tillen. Vanaf die dag groeit het Netwerk in Wallonië.

De link: https://www.reseau-sam.be/nl

Wat is een SAM?

Net zoals BOB de gekozen chauffeur is die nuchter blijft, is SAM de held die dagelijks zijn naaste ondersteunt. Hij verzekert de Solidariteit Thuis (Solidarité À la Maison).

?……..

De gemengde en multiculturele naam ‘SAM’ vertegenwoordigt elke SAM: man of vrouw, jong of minder jong, iedereen kan op een dag in de situatie komen dat een naaste hulp nodig heeft.

De vzw SAM heeft de kleine schildpad SAM als symbool. Het dier staat in alle culturen bekend als symbool van wijsheid en een lange levensduur. Voor de indianen is het zelfs degene die de wereld op zijn schild draagt.

‘SAM – het Netwerk van de Mantelzorgers’, Wasda?

‘SAM – het Netwerk van de Mantelzorgers’ is hét webplatform voor de ondersteuning van de Brusselse mantelzorgers, beschikbaar sinds 25 september 2018. Het werd opgericht in samenwerking met verschillende partnerorganisaties.

SAM is er voor en door SAM’s, een veelzijdige tool op maat van hun behoeften aan informatie, contacten en een luisterend oor. Het is gratis toegankelijk voor iedereen.

Het webplatform wil mantelzorgers ondersteunen met makkelijk toegankelijke informatie, maar ook mogelijke interactie, onderling en met professionals (vooral uit de thuiszorg en -hulp).

Het wil de banden versterken tussen de formele en informele betrokkenen bij de thuishulp aan personen met verminderde zelfredzaamheid, de mantelzorgers met elkaar in contact brengen in praat- en zelfhulpgroepen, en hen documentatie en informatie verstrekken rond het blijven thuiswonen.

Wat vindt u op het platform ?

Het SAM Netwerk is zowat de Google van de mantelzorger, maar ook een socialmediakanaal waar SAM’s makkelijk en anoniem kunnen communiceren. De website bestaat uit drie delen:

  • ‘Nuttige info’met relevante artikels en video’s over de ‘levensfasen’ van een SAM. Dat kan zijn in de vorm van diepgaande thematische dossiers op basis van externe bronnen die de partnerorganisaties interessant vinden, of van eigen producties.
  • ‘Medisch-Sociale Gids’ met inlichtingen over talloze zorgverstrekkers uit de gezondheids- zorg- en thuishulpsector. Ofwel iedereen die u als mantelzorger moet kennen.
  • ‘Forum’voor anonieme gesprekken tussen SAM’s en open voor bepaalde professionals om ervaringen te delen, te getuigen of een antwoord te vinden op hun vragen. Inschrijven is gratis maar nodig om het Forum actief te gebruiken en voor een private chat waar men live kan praten met bevriende SAM’s.

Kortom, het SAM Netwerk ts tegelijk een tool voor SAM’s om verder te komen als een solidair burgerschapsproject, want iedereen kan vroeg of laat SAM worden.

Newsletter